Mô hình hợp tác dmc group

Mô hình hợp tác dmc group - 7 bước

Tạo Group Zalo trao đổi thông tin

Doanh nghiệp cung cấp các thông tin cơ bản

DMC phân tích thông tin và lên chiến lược

Họp Online và thống nhất

Xây dựng cơ sở hạ tầng thương hiệu Online

Triển khai chiến dịch truyền thông online B2B

Hai bên giải quyết các phát sinh giao dịch

3 bước đăng kí hợp tác với DMC

Doanh nghiệp đăng ký Website:https://dmcgroup.com.vn Sau đó DMC Group và Doanh
nghiệp sẽ ký kết Hợp đồng hợp tác PP sản phẩm trên thị trường TMĐT Toàn cầu, thông qua Nhà Phát Triển Sản Phẩm được DMC Group chỉ định

MC Group sẽ hỗ trợ Doanh
nghiệp xây dựng và duy trì
Thương hiệu trên không gian
mạng và đẩy mạnh chiến lược
Digital Marketing nhằm truyền
đạt thông tin sản phẩm, dịch vụ
của Doanh nghiệp tới các
khách hàng trên Toàn cầu

Sau khi Khách hàng ký Hợp
đồng mua sản phẩm, dịch vụ thì
DMC Group sẽ hỗ trợ Doanh
nghiệp gồm: Giải pháp Tài
chính, quản lý chất lượng, vận
chuyển, Logistic, các thủ tục
xuất khẩu, nhập khẩu vào các
quốc giá khác (nếu có)

Lợi ích khi hợp tác với chúng tôi

 

Đem lại doanh thu cho doanh nghiệp. Việc bán hàng cho khách hàng nước ngoài chính là cách mở rộng thị trường vượt ra khỏi biên giới quốc gia, góp phần nâng tầm của doanh nghiệp nội địa. Đây cũng là một trong những lợi ích chính yếu mà buôn bán quốc tế đem lại.

Hoạt động xuất khẩu giúp quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế. Các công ty lớn mạnh xuất khẩu nhiều mặt hàng có giá trị ra thị trường quốc tế ngoài việc chiếm lĩnh thị trường, còn giúp khẳng định tên tuổi công ty.