Chúng tôi có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về kinh doanh trên thị trường TMĐT toàn cầu, vì vậy mục tiêu chính của chúng tôi là hỗ trợ, hợp tác để phân phối hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam lên thị trường TMĐT toàn cầu mang lại giá trị cao nhất cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam

— CHRIS PHAM —

Chúng tôi cam kết và tuân thủ đầy đủ “Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức kinh doanh thương mại điện tử toàn cầu” đối với nhà phát triển sản phẩm, nhà cung cấp và khách hàng

— CHRIS PHAM —

DMC Group luôn cập nhật đầy đủ công nghệ mới nhất và minh bạch thông tin từ các công đoạn từ sản xuất, marketting, phân phối, vận chuyển, thanh toán … nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

— CHRIS PHAM —