Đào tạo

Công tác đào tạo nhân viên có thể được hiểu là quá trình các doanh nghiệp tổ chức các lớp học trong môi trường công sở, mời các chuyên gia, giảng viên giảng dạy trực tiếp cho các nhân viên, các cấp quản lý, lãnh đạo bằng các khóa học ngắn hạn, khóa học chuyên sâu về lĩnh vực, chuyên môn phù hợp với từng phòng ban, cá nhân. Thông qua công tác đào tạo, nhân viên và đội ngũ lãnh đạo sẽ có cơ hội nâng cao chuyên môn, kỹ năng làm việc linh hoạt để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy trình đào tạo nhân viên nội bộ có tầm quan trọng không nhỏ trong hoạt động của doanh nghiệp, là giải pháp tối ưu giúp cho doanh nghiệp phát triển ngày càng lớn mạnh hơn nhờ có đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

 

Phát triển

Thực hiện công tác đào tạo nội bộ giúp cho doanh nghiệp phân loại rõ hơn vai trò của từng nhân viên trong công ty. Nếu như tập trung vào đào tạo nhân viên, phát triển nguồn nhân lực thì doanh nghiệp cũng sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới có năng lực tương đương. Bên cạnh việc phát triển đội ngũ nhân viên chất lượng cao, công tác đào tạo nội bộ còn giúp cho đội ngũ nhân sự gắn bó, liên kết với nhau, xây dựng văn hóa công ty than thiện, cởi mở, hình thành một môi trường tập thể vững mạnh.