The Perfect Gifts,Small Gift Earrings ,Bracelet,Necklaces ,Charms, RiNG “;

The Perfect Gifts ,fashion and popular,Women’s Accessories,Earrings ,Bracelet,Necklaces ,Charms, RiNG ,Best Silver Jewelry ,Cheap gift, Cheap Jewelry ,Special Offer Gift .To friend , To me ,Give it to her . Abcdef shop, The Best Choice


NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TELESALE

Thu nhập: Lương cứng: 5.000.000đ.

Số lượng tuyển: 10   người
Hoa hồng 1% doanh số thành công
Hình thức: Toàn thời gian cố định

Thời gian thử việc: 01 Tháng
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Yêu cầu độ tuổi: Dưới 25 tuổi
Hạn nộp hồ sơ:30/09/2018

Yêu cầu công việc:

Mô tả công việc

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG


Thủ Kho

Thu nhập: 7.000.000đ – 10.000.000đ

Số lượng tuyển: 02  người
Hình thức: Toàn thời gian cố định
Thời gian thử việc: 02 Tháng

Giới tính: Không yêu cầu
Độ tuổi: Dưới 35 tuổi
Hạn nộp hồ sơ:30/09/2018

 Yêu cầu công việc:

Mô tả công việc

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG


Rob Kelley Womens Jersey Kirk Mclean Jersey